تحميل كتاب خاطرات علی امینی pdf

تحميل كتاب خاطرات علی امینی pdf

الكاتب: Habib Ladjevardi

التقييم:3.06

تاريخ النشر: 2008
Goodreads

تاریخ معاصر ایران به روایت تاریخ‌سازان
متن کامل خاطرات علی امینی
به کوشش حبیب لاجوردی و با یادداشتی از مسعود بهنود

اولین مجموعه از طرح تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه‌ی دانشگاه هاروارد