تحميل كتاب غاب نامه‌هایی به کرت کوبین pdf

تحميل كتاب غاب نامه‌هایی به کرت کوبین pdf

الكاتب: زکریا قائمی

التقييم:2.86

تاريخ النشر: 2018
Goodreads

تازه‌ترين كتاب زكريا قائمی نشان از روايت‌های برآمده از اضطراب‌های وجودی‌اش دارد. نويسنده‌ی رمان تحسين‌شده‌ی تجريش باز هم قصه‌ی يك پرسه‌زن را نوشته است كه در خيابان‌ها می‌چرخد و موسيقی گوش می‌كند و با جهان در حال گپ و گفت است… قهرمان قائمی مرد جوانی است عاصی كه با ماشينش مسافركشی می‌كند. او برای اين كار شانی هويت‌ساز قايل است و از اين پرسه‌زنی حظ مي‌برد. روزی زن جوانی مسافرش می‌شود و اين آشنايی چنان پيش می‌رود كه زن به او اعتماد می‌كند و مشتری دائمی‌اش می‌شود… كتاب شروعی روايی و لحنی خطابی دارد، كه به صورت نامه‌ای بلند نوشته شده است. اين مسافركش شيفته‌ی موسيقی،‌ ادبيات و البته فلسفه در سايه‌ی اين اتفاق خودش را باز می‌يابد، و درك می‌كند كه گريختن از گذشته و ديگری كار راحتی نيست. قائمی رمانی نوشته كه در آن آدم‌ها خود را در نقابی از ديالوگ و ترديد به جهان پنهان كرده‌اند و ناگهان جنونی آنی وامی‌داردشان تا از پرده بيرون بيايند و نشان بدهند كه روزگار را چگونه رقم خواهند زد؛